ΕΠΙΘΕΤΟ / SURNAME:   ΟΝΟΜΑ / NAME:
ΧΩΡΑ / COUNTRY:   ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ / TELEPHONE :
ΚΙΝΗΤΟ / MOBILE PHONE:   ΗΛΕΚΤΡ. ΤΑΧΥΔΡ. / E-MAIL ADDRESS:
ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / COMMUNICATION FOR:      
ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / MESSAGE COMMUNICATION:|